Voer- en mestrobot

Voer- en mestrobot houden de stal schoon: achter en voor het voerhek!


De FRone: zonder aanvegen het ruwvoer weer bij de koe

Voor toenemende drukte op het veehouderijbedrijf is de voerrobot ideaal. Daar waar de veehouder nu een paar maal per dag het ruwvoer voor de koeien veegt, doet de GEA FRone dat automatisch. Koeien hebben hierdoor altijd de beschikking over ruwvoer. De GEA FRone duwt het voer in de richting van het voerhek op vooraf ingestelde momenten van de dag en nacht en op basis van de vastgestelde routes. Dit zorgt ervoor dat de koeien hebben toegang tot vers, hoge kwaliteit van voedsel voor elke koe beschikbaar (ook voor de laatkomers). De FRone werkt vrijwel geruisloos. Afhankelijk van de situatie in elke stal, de FRone is beschikbaar als een links of naar rechts te draaien variant. e FRone voert haar werkzaamheden nauwkeurig en betrouwbaar uit. Met een maximum snelheid van 6 meter per minuut en een bedrijfstijd van 19 uur, de FRone geschikt voor kuddes tot 2000 koeien. In vergelijking met 5 minuten bracht drie keer per dag handmatig duwen voer, levert de FRone bereikt een tijdsbesparing van meer dan 90 werkuren per jaar.!
De SRone mestrobot komt in kleine hoeken

Dat roosters schoon en gereinigd moeten zijn ter voorkoming van klauwproblemen en mastitis is alom bekend, mestschuiven zijn de laatste jaren aardig "ingeburgerd" in de veehouderij, maar waarom geen mest robot? In plaats van de rechte weg die een traditionele mestschuif aflegt, is de SRone, de mestschuif van GEA, flexibeler. Langs vaste randen komt de wendbare mestrobot in elke hoek.De SRone beweegt zich geruisloos tussen de dieren zonder onrust te veroorzaken. lak en compact rijdt de SRone onder hekken door en doet het zijn werk zonder supervisie. De robot is bijzonder diervriendelijk.Als een koe in de weg staat, bij een overschrijding van het maximum duwvermogen, stopt de SRone en start hij een uitwijkmanoeuvre! Bij een looptijd tot 18 uur per dag en een arbeidssnelheid van max. 5 m2 per minuut kan de SRone tussen de 6.000 en 8.000 m2 staloppervlak schoonmaken. De mestrobot moet minimaal 6 uur per dag aan het laadstation laden. Vaak wordt de SRone ’s nachts geladen om de volgende dag weer startklaar te zijn.

Onderhoud mestschuiven
Ook leveren wij uiteraard ook touw en staaldraadschuiven. Onze mestschuiven worden naar wens van de klant jaarlijks onderhouden. Dit gebeurt meestal in het voor ons rustigere winterseizoen. Wij controleren de lagers (en vervangen ze indien nodig), controleren het aandrijfstation, controleren en vervangen de rubber strook en controleren de staaldraad of het touw. Zo kunt u weer een onbezorgd en (meestal) storingsvrij jaar tegemoed!
Uiteraard komen we ook bij u langs als u plotseling een storing heeft aan uw mestschuif. Ik mag wel zeggen: We staan dag en nacht voor u klaar. Altijd bereikbaar

Wilt u ook uw mestschuif jaarlijks laten onderhouden?
Bel Hendrickx Venray B.V.: 0478-583525